Partikel  eui

Partikel  eui
 

Partikel ~의 Digunakan untuk menunjukkan kepemilikan suatu benda. Aturan Penggunaan: Dilekatkan pada kata benda. 동생 + ~의 = 동생의 Dongsaeng + eui = dongsaengeui Adik + kepunyaan = kepunyaan adik 나 + ~의 = 내 Na + eui = nae Saya + kepunyaan = kepunyaan saya 너 + ~의 = 네 Neo+ eui = n...

Categories: Tata Bahasa Korea

Top

--------------------------------